ktel baner600x113


44 θέσεις εργασίας στην κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τρεις

μήνες, 44 ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα:

Συντονιστές 1

Επιμελητές 3

Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 2 

Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2

Γυμναστές 2

Ομαδάρχες 14

Διαχειριστές 1

Βοηθ. Διαχειριστές 1

Αποθηκάριοι 1

Γιατροί 1

Νοσοκόμοι 1 

Μάγειροι 1

Βοηθ. Μαγείρων 1 

Εργάτες Εργάτριες 9

Οδηγός 1

Προσωπικό Καθαριότητας 1 

Φύλακες 1

Ειδικός Τεχνίτης 1

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

4. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται « Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, με την οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 « Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση». Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (παρ.3 αρ.169 ν. 3584/2007) .

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας

8. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

9. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου Ι.Κ.Α. (ΕΦΚΑ)

10. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας

11. Υπεύθυνη Δήλωση (ημερομηνία πρώτης ασφάλισης)

12. Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας 13. Αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού* , Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, από 24-6-2019 έως και 28-6-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος κ.Τσελεμπή Σταμούλα τηλ. 2551064219, 64190, 64162, 64163, 64298).

Main Office

  • Main Office

    Πραξιτέλους 4Α

  • Email

    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Phone

    25515  52849