«Winline Eco Living» Ευάγγελος Κεμαλάκης - Εμπιστευτείτε μας σήμερα, απολαύστε το αύριο!

Από την Βανέσα Ζυγερίδου // Φωτογραφία: Τόνυ Μαργαρίτης

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Winline Eco Living», Ευάγγελος Κεμαλάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως

πολιτικός μηχανικός στην Σόφια της Βουλγαρίας στο Πανεπιστήμιο YACΓ (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής Οικοδομικής και Γεωδαισίας).
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε σε διάφορες τεχνικές εταιρείες στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και έπειτα είχε την ιδιότητα του εργοταξιάρχη στην κατασκευαστική εταιρεία Τέρνα ολοκληρώνοντας ένα από τα Ολυμπιακά έργα της Γυμναστικής Ακαδημίας στην Κομοτηνή. Παράλληλα εργάστηκε για την ολοκλήρωση του Εμπορικού κέντρου της Ξάνθης και άλλων ιδιωτικών έργων.
Ο κος Κεμαλάκης αποφάσισε το 2004 να δραστηριοποιηθεί μόνος του και να δημιουργήσει τη «Winline Eco Living» στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην οποία πάντα επιθυμούσε να επιστρέψει.
Σημαντική αφορμή για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση αποτέλεσε η έλλειψη από ποιοτικό πιστοποιημένο και με προδιαγραφές κούφωμα. Μάλιστα, ο ίδιος έχει στήσει δυο γραμμές παραγωγής κουφωμάτων στην Ελλάδα με ανώτερα ποιοτικά κριτήρια.

kemalakis3

Tι ακριβώς είναι, κ. Κεμαλάκη, το πρόγραμμα «Εξ΄οικονόμηση κατ΄ Οίκον», το οποίο στηρίζει η εταιρεία σας;
Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ο λόγος και η ανάγκη που οδήγησαν στη δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος. Σύμφωνα με στοιχεία του 2012, ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 45% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας. Οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 84% του κτιριακού τομέα. Καθοριστικός παράγοντας στην κατανάλωση ενέργειας είναι η παλαιότητα των κτιρίων. Ειδικότερα, το 55% των κτιρίων με χρήση κατοικίας έχει κατασκευαστεί πριν το έτος 1980, δηλαδή είναι θερμικά απροστάτευτα. Επιπλέον, ο αριθμός των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2010, με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ), είναι μόλις το 1,5%.

Επομένως, οι κατασκευές που υπάρχουν έως σήμερα στην Ελλάδα, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε λόγω της έλλειψης της απαραίτητης τεχνογνωσίας, είναι πολύ ενεργοβόρες επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την οικονομική μας κατάσταση. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Εξοικονομείται ενέργεια και παράλληλα υφίστανται οφέλη και σε οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς.
Το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι ένα πρόγραμμα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε), το όποιο παρέχει υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία, με μειωμένο κόστος, να αναβαθμίσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα της οικίας τους μέσω βελτιώσεων, στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες), ρολών ή πατζουριών και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Το πρόγραμμα, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε δικαιούχος, καλύπτει ένα μέρος της συνολικής δαπάνης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και το 70%. Οι δικαιούχοι βελτιώνουν την απόδοση της οικίας τους και μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα της καθημερινότητάς χωρίς να κάνουν την παραμικρή έκπτωση στις ανάγκες τους.

kemalakisa

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Σύμφωνα με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που προβλέπονται.
2. Στις επιλέξιμες κατοικίες υπάγονται μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, εφόσον χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, φέρουν οικοδομική άδεια, υπάγονται βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
3. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ/τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξ΄οικονόμηση κατ΄ Οίκον»;
Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας καθιστά, κατά την άποψη μου, αναγκαία την άμεση συνεργασία του ενδιαφερόμενου με έναν πολιτικό μηχανικό, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του Συμβούλου Έργου και Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα δίνει εξειδικευμένες συμβουλές στον ενδιαφερόμενο, τόσο για την ένταξη του στο πρόγραμμα, όσο και για την ολοκλήρωση αυτού με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.
2. Τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του ακινήτου της αίτησης διασταυρώνονται από το taxisnet και στη συνέχεια προχωρά η αίτηση στο επόμενο στάδιο (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου επιλεξιμότητας).
3. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν πολλοί έμπειροι μηχανικοί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης που έχουν ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία προγράμματα «Εξ΄οικονόμηση κατ΄ Οίκον» τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα της Winline eco living μπορεί να πληροφορήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο για τους ενεργειακούς επιθεωρητές της πόλης που υλοποιούν προγράμματα, έτσι ώστε να μπορέσει να επιλέξει τον συνεργάτη του.

kemalakisb


Για ποιους λόγους να επιλέξει κανείς την «Winline Eco Living – Κεμαλάκης Ευάγγελος» για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος;
Για την εταιρεία μας κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός. Κατανοούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, τον ενημερώνουμε για τις νέες τεχνολογίες και του προσφέρουμε ολοκληρωμένες και πιστοποιημένες λύσεις για τον χώρο του. Μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων στο πρόγραμμα «Εξ΄οικονόμηση κατ΄ Οίκον» είναι αυτή της αντικατάστασης των υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμομονωτικά - θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς ή τριπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.
Στην Winline eco living προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα πιστοποιημένων κουφωμάτων υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και εξαιρετικής ποιότητας, τόσο συνθετικού PVC, όσο και αλουμινίου με θερμοδιακοπή με σκοπό να παρέχουμε στο πελάτη μας κορυφαία σχέση απόδοσης και τιμής. Στόχος της εταιρείας αποτελεί η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών της. Για να επιτευχθεί αυτό συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες εταιρίες παραγωγής προφίλ, υαλοπινάκων, μηχανισμών, θυρών ασφαλείας, κιγκλιδωμάτων και ρολών, παρέχοντας την δυνατότητα στους πελάτες μας να επιλέξουν μέσα από ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, σχεδιαστικών γραμμών, αποδόσεων και τιμών.
Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο για να προσφέρει από την πρώτη στιγμή αναλυτικές προσφορές και τεκμηριωμένες λύσεις έως και την υλοποίηση αυτών με την τοποθέτηση των κουφωμάτων, σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές που επιβάλλουν η τέχνη και η επιστήμη.


Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει αλλαγές παντού, έτσι και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Winline. Ποια στοιχεία κάνουν την Winline να ξεχωρίζει;
Τα προηγούμενα χρόνια, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας, υλοποιήθηκαν μέτριες ή κακές κατασκευές. Σήμερα υπάρχει υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών που δίνουν στον καταναλωτή την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τις αποφάσεις του εναρμονίζοντας τες με έναν τρόπο ζωής που του παρέχει ποιότητα και οικονομία, μειώνοντας συγχρόνως και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα στον πλανήτη μας.
Τα έξυπνα σπίτια, τα παθητικά κτίρια, ο μινιμαλισμός και το άπλετο φυσικό φως είναι τάσεις της νέας εποχής που δημιουργούν μια πράσινη έξυπνη βιώσιμη επανάσταση στον τομέα των κατασκευών. Η Winline eco living είναι ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη στη νέα τάση της εποχής και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν την δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ανταποδοτικό περιβάλλον υψηλής καλαισθησίας για αυτόν και την οικογένεια του.


Πλέον, υπάρχουν ποικίλοι και εναλλακτικοί τρόποι για τη θέρμανση του σπιτιού ή του γραφείου μας. Ποιες οικολογικές και οικονομικές λύσεις προτείνετε εσείς;
Πέρα από τις ενεργειακές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του κτιρίου απαιτείται πλέον η εύρεση νέων τρόπων θέρμανσης. Σε όλους είναι πλέον γνωστό ότι οι εταιρείες παγκοσμίως κάνουν άλμα προς την ηλεκτροκίνηση. Παραδείγματος χάρη το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το αυτοκίνητο του μέλλοντος, το οποίο σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Έτσι και στη θέρμανση, η Winline Eco Living παρέχει την ηλεκτρική θέρμανση υψηλών προδιαγραφών, που εκτός του ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον, ο καταναλωτής βελτιώνει την ποιότητα ζωής του εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, δεν απαιτείται συντήρηση, είναι πολύ εύκολη στην τοποθέτηση της, δεν έχει οσμές, είναι αθόρυβη, δεν απαιτεί καυστήρα και είναι οικονομική στην κατανάλωση. Είμαστε ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της Γερμανικής εταιρείας wibo.
Η εταιρεία wibo ιδρύθηκε το 1892 στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου βρίσκεται έως και σήμερα. Έχει πιστοποιηθεί από Ευρωπαϊκά ινστιτούτα για την αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας των προϊόντων της και παρέχει πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης συγκριτικά ακόμα και με το αέριο. Τα θερμαντικά σώματα που προσφέρει η Winline eco living μπορούν να αποτελέσουν ιδανική λύση ολοκληρωμένου συστήματος θέρμανσης για κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία, γραφεία και επιχειρήσεις.

 

Links

          

Main Office

  • Main Office

     

  • Email

    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Phone